Dobří a zlí duchové mezi námi

Článek na téma: Esoterické vědy, Záhady života,

Duchové nás provází od nepaměti. Všechny kultury po celém světě věděly, že existuje něco mezi nebem a zemí. Je zajímavé, že i přes tuto skutečnost se dnes najdou lidé, kteří na duchy nevěří. A ti, kteří věří, si o nich obvykle nemyslí nic moc dobrého. Jenomže duchové nemusí jen škodit, nemusí být jen zlí, ale mohou nás i chránit a pomáhat. Ano, vedle zlých duchů po světě chodí i dobří duchové.

Co jsou duchové?

Duchové jsou oddělené duše od těla, které po smrti člověka neodešly do nebe, ani do jiného těla, ale z nějakého důvodu si zvolily anebo bily donuceni zůstat v éterické podobě na Zemi.

Jak poznáme dobré duchy?

Dobří duchové touží dělat dobro. Vyznačují se vědomostmi, moudrostí i morálními vlastnostmi. Jelikož se ještě zcela nezbavili své materiálnosti, uchovali si ještě něco z tělesného života. Radují se z dobra, které činí. Brání zlu. Ochraňují ty, kteří si to zaslouží a likvidují tendence zlých duchů. Stojí za zázraky, nečekané pozitivní události, zázraky a štěstí.

Z dobrých duchů se posléze stávají andělé strážní

Z dobrých duchů, kteří na zemi zůstanou očištěni od své karmy a s touhou působit dobro, se mohou po čase stát strážní andělé. Jelikož však jde o vysokou duchovní hodnost, jsou na tento post velice pečlivě vybíráni. Strážným andělem se může stát pouze takový dobrý duch, jenž se vyznačuje nejen dobrotivostí a laskavostí, ale má velmi vyvinutou intuici, předvídavost, trpělivost a citlivost. Ti pak mají za úkol chránit nás před fyzickým i duševním poškozením, které nemáme ve “scénáři”. Je to právě on, který nás chrání před negativním viděním i vlivy okolního světa a když je zapotřebí volá k nám lékaře. Stojí při nás v době štěstí i utrpení.

Nebojme se proto dobrých duchů, neodhánějte je od sebe, buďte za ně rádi. Jsou to totiž bytosti, které nás milovaly a proto nás i chránily dokud nenastal čas rozloučení.

 

Meditace je způsob relaxace, která probíhá při určitém stavu vědomí. V jejím rámci pak dochází k tréninku mysli. V minulosti byla meditace úzce spjata s náboženstvím, v jehož rámci byla rovněž i praktikována. Za meditaci je totiž možné označit i klasické a tolik nám známé modlení. Meditace probíhá napříč všemi vírami a vždy má podobu nějakého duchovního cvičení, které vyžaduje vaši plnou pozornost a koncentraci.

Symboly nosící štěstí jdou s lidmi snad od vzniku světa. Vždyť už i Eva měla u sebe pro štěstí jetelový čtyřlístek. Ve starověku si pak lidé uchovávali různé zuby a drápy zvířat, protože věřili, že do nich přejde jejich síla. Věříme jim i v 21. století, kdy žijeme ve světě plném techniky a lidé obvykle myslí víc než racionálně.

Třetí oko je fenoménem, který známe i jako šestý smysl. Pod třetím okem se skrývá i šestá čakra, která úzce souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním viděním a psychickou energií. Obvykle je zobrazována v místě mezi obočím. Je to znak naší duševní síly, intuice, telepatie a jasnozřivosti.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Věštkyně Katka - Věštírna a věštění budoucnosti

Znamení Lev
Specializace Magie, tarotové karty, kyvadlo
Zaměření Věštění budoucnosti

Osud každého z nás je z části předurčen a s pomocí pokročilých věšteckých metod Vám mohu sdělit důležité životní události, které Vás čekají. Snažím se Vám vždy nejen sdělit budoucnost, ale také poradit s dalším rozhodováním, kdy Vám často až věštba sdělí důležité souvislosti a přivede Vás k jejich pochopení. 

Zašlete mi SMS ve tvaru ESO datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60
Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 61
Zašlete mi SMS ve tvaru ESO datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 61 Moje stránka, otázky a ohlasy

Reinkarnace, nebo také převtělování, představuje filozofický a náboženský koncept, který je zastáncem teze, že duše člověka po jeho fyzické smrti prožije znovuzrození v jiném těle. V reinkarnaci věřilo mnoho různých náboženství. Někteří věřili v převtělení do jiného lidského těla, někdo i v převtělení do zvířete apod. Převtělení přitom také velmi úzce spojovali i s karmou, tedy zákonem o příčině a následku.